Leczenie implantologiczne

Leczenie implantologiczne

Wraz z rozwojem technologii zmieniły się i rozwinęły techniki medyczne stosowane w stomatologii. Jedną z praktyk medycznych stosowanych w przypadkach utraty zębów jest leczenie implantologiczne.

Do utraty zębów może dojść w wyniku m.in. wypadków drogowych, urazów fizycznych, takich jak upadki i uderzenia oraz zaawansowanej próchnicy. Utrata zębów to stan, który może powodować wiele problemów, zarówno tych estetycznych jak i funkcjonalnych tj. mowa i rozdrabnianie pokarmów.

Implant zęba to sztuczny korzeń, który wszczepia się w kość żuchwy i/lub szczęki w celu uzupełnienia brakujących zębów. Ze względu na kompatybilność z tkankami w jamie ustnej, na implanty najczęściej wybierane są śruby wykonane z materiałów takich jak tytan lub cyrkon. 

Następnie na implantach (sztucznych korzeniach) umocowuje się koronę, czyli sztuczny ząb wykonany zazwyczaj z porcelany, cyrkonu lub akrylu. 

Leczenie implantologiczne to idealny zabieg dla osób, które nie chcą korzystać z protez ruchomych.

Najczęściej stosowane typy implantów w leczeniu stomatologicznym to:

  • Implanty śródkostne: to najpopularniejsze wszczepy charakteryzujące się bardzo szerokim zastosowaniem. Preferowane są przede wszystkim w przypadkach, gdy brakuje więcej niż jednego zęba. Ze względu na ich kształt wyróżniamy trzy rodzaje implantów: śrubowe, cylindryczne i żyletkowe.
  • Implanty przezkostne: implanty te są zakładane wzdłuż całej kości szczęki, nie należą do najczęściej preferowanych.
  • Implanty wewnątrzśluzówkowe: to powlekane tytanem implanty, stosowane w celu zapobiegania zmianom pozycji protezy.
  • Implanty endodontyczne: implanty te służą do wzmocnienia i naprawy zębów, które mają nieprawidłową wielkość korzenia i korony.

Leczenie implantologiczne może być stosowane u każdego, kto ukończył 18 lat i nie ma żadnego schorzenia, które jest przeciwskazaniem do zastosowania implantu. 

Pacjenci, którzy są w trakcie leczenia chorób negatywnie wpływających na strukturę kości, takich jak m. in. nowotwory czy osteoporoza, powinni być bardzo szczegółowo ocenieni pod kątem wykonania tej procedury. Czas leczenia implantologicznego powinien być ustalany w zależności od schorzenia i stosowanych przez nich leków.

Przed leczeniem implantologicznym kość szczeki i/żuchwy oraz struktura zęba są szczegółowo badane przy zastosowaniu różnych technik obrazowych.

Sam zabieg wszczepienia implantów wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. W pierwszej kolejności wykonywany jest otwór w kości, w którym następnie umieszczony zostaje implant. Czas trwania leczenia może się różnić w zależności od wielu czynników, przede wszystkim zakresu wykonywanych zabiegów oraz liczby implantów. Średnio zajmuje 60-90 minut.

Po wszczepieniu implantów, zakładane są korony tymczasowe, zazwyczaj na okres od 5 tygodni do 3 miesięcy, tj. do czasu koniecznego do wykonania właściwych koron.

Po wszczepieniu implantów wymagany jest pewien okres czasu, aby implanty w pełni “osiadły”. W okresie przejściowym pacjenci mogą odżywiać się normalnie, pod warunkiem, że nie będą wywierać zbyt dużego nacisku na korony tymczasowe. W tym okresie implant lub implanty są regularnie kontrolowane przez stomatologa.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat leczenia implantologicznego, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.