Meme Protezi

Meme Protezi

Meme estetikleri, 2010’lu yılların başından itibaren çok fazla talep görmeye başlamıştır. Bu operasyonlar, memeleri büyütmek, küçültmek; memeleri dikleştirmek veya memelere şekil vermek için yapılabilmektedir. Meme büyütme ve meme dikleştirme gibi operasyonlar sırasında memelere hacim vermek için özel meme protezleri kullanılır. Silikondan üretilen bu protezler vücudun kendi dokuları ile iyi bir bağ kurarlar. Böylece meme hacmini arttırır ve memenin dik bir görünüm kazanmasına yardımcı olurlar.

Meme implantı olarak da bilinen meme protezleri, meme büyüklüğünün ve görünümünün; vücut ölçüleri ile uyumlu, çekici bir boyuta ulaşabilmesi için kullanılırlar.

Meme protezi ve meme protezleri ile yapılan estetik uygulamaları hakkında detaylı bilgi almak için Aegean Health Group’u arayabilirsiniz.

Meme Protezi Nedir?

Meme protezi, memelere istenilen hacmin ve şeklin kazandırılması için kullanılan yapay dokudur. ‘’Meme implantı’’ olarak da bilinen bu protezler silikon isimli özel bir maddeden üretilmişlerdir. Dış yüzeyleri olası delinmelere karşı korunaklı olacak şekilde sert, içleri ise yumuşaktır. Böylece doğal meme dokusunu iyi bir şekilde taklit ederler. 

Meme Protezi Çeşitleri Nelerdir?

Meme protezleri, şekillerine göre, içeriklerine göre ve yüzeylerine (kılıflarına) göre farklı gruplara ayrılırlar.

  • Şekillerine göre meme protezleri:

Meme protezleri şekillerine göre iki ayrı grup altında değerlendirilirler. Bunlardan ilki yuvarlak yani ‘’round’’ şeklindeki meme protezleridir. Yuvarlak protezlerin alt kısımları kıyasla düz, üst kısımları ise yuvarlak bir yapıdadır. Bu sebeple görünüşleri yarım küreyi andırır. Meme büyütme operasyonlarında genelde yuvarlak meme protezleri tercih edilir. İkincisi ise damla veya ‘’anatomik’’ meme protezi ismiyle bilinir. Bu meme protezleri su damlasını andıran bir şekle sahiptirler. Damla şeklindeki meme protezleri genelde memelerin alt kısmına yerleştirilir ve memeye hasta tarafından talep edilen şekli vermek amacıyla kullanılır. Bu protezler genelde meme dikleştirme işleminin, meme büyütme işlemine eşlik etmediği durumlarda tercih edilir.

  • İçeriklerine göre meme protezleri:

Meme protezleri içeriklerine göre ikiye ayrılırlar. Bunlardan ilki ‘’serum fizyolojik’’ yani tuzlu su içeren meme protezleridir. Bu protezler delinme durumunda içlerindeki tuzlu suyu sızdırabilirler. Ancak bu sıvı, meme dokuları için tehlike arz etmez, memelere zarar vermez. Tuzlu su içeren meme protezleri, zedelendikleri takdirde memede oluşturdukları hacmi kaybettikleri için değiştirilmeleri gerekebilir. İçeriğine göre ayrılan diğer meme protezi ise silikon yapılı meme protezidir. Silikon meme protezi çok daha dayanıklı bir yapıya sahiptir. Delindiği veya zarar gördüğü takdirde içerisindeki silikon maddesi dışarıya sızmaz. Bütünlüğünü ve memede oluşturduğu hacmi korumaya devam eder.

  • Yüzey yapılarına göre meme protezleri:

Meme protezleri yüzey yapılarına göre iki grup altında incelenirler. Bu protezlerin her ikisinin de yüzeyi sert bir silikon kılıfla kaplıdır. Yüzey yapılarına göre ayrılan protezlerin ilkinde, yüzeydeki kılıf pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Diğerinde ise bu yüzey pütürlü bir yapıya sahiptir. Pütürlü yapıya sahip olan meme protezleri, kapsül oluşması riskine karşı daha avantajlıdır. Bu yüzden pürüzsüz yüzeye sahip olanlara kıyasla daha çok tercih edilirler.

Meme Protezi Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Meme protezleri şu amaçlarla kullanılmaktadır:

  • Doğuştan istenilen hacimde olmayan veya sonradan hacmini kaybetmiş olan memelere hacim kazandırmak, bu memeleri büyütmek.
  • Memelere hasta tarafından talep edilen şekli vermek.
  • Memeleri dikleştirmek.

Meme Protezi Kimlere Uygulanabilir?

Meme protezleri, 18 yaşından büyük olan ve meme protezi ameliyatını engelleyebilecek bir sağlık sorunu olmayan herkese uygulanabilir. Emzirme veya hamilelik döneminde olan kadınlara, bu dönemler sonlanana kadar beklemeleri önerilir. 

Meme Protezlerinin Kullanım Süresi Nedir?

Meme protezlerinin 15 ila 20 yıllık bir kullanım süresi vardır. Bu süre birçok faktöre göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Protezin içeriği, yapısı ve travmalar sonrası zedelenme durumu gibi sebeplerle bu sürede farklılıklar görülebilir. 

Meme Protezi Nasıl Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme protezi ameliyatları çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleşmektedir. Böylece hastaların ağrı ve rahatsızlık hissi duymaları engellenmiş olur. Anestezi uygulamasından sonra protezler; koltuk altlarından, meme altı bölgelerinden veya meme uçlarından memelere yerleştirilir. İşlemin nereden yapılacağına operasyonun planlama aşamasında karar verilir. Böylece memeler istenilen şekle ve büyüklüğe kavuşabilir. Memelere dik ve sıkı bir görünüm kazandırılabilir. Meme protezi ameliyatı, operasyonun amacına göre 1 ila 2 saat kadar sürebilir.

Meme Protezi Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Meme protezi ameliyatı sonrası hastalar bir gece kadar hastanede misafir edilirler. Bu sürede hastaların genel kontrolleri yapılır. Ameliyattan sonra memelerde morarma ve şişlik görülebilir. Bu morarma ve şişlikler zaman içerisinde kendiliğinden geçerler. Hastalar 10 ila 15 gün içerisinde büyük oranda iyileşirler ve gündelik yaşamlarına dönebilirler. Ancak bu süreçte ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, mümkünse sırt üstü dinlenmek ve operasyon bölgesinin bakımına dikkat etmek önerilir. Hastaların bir süre özel, destekleyici sütyen kullanmaları gerekebilir. 

Aegean Health Group – Meme Protezi

Meme protezi ve meme protezi ile yapılan estetik uygulamaları hakkında detaylı bilgi almak için Aegean Health Group’u arayabilirsiniz.